Dokument/ŽMP
IdentifikátorDOCUMENT.JMP.ARCHIVE/134/1/001/BC

Židovská náboženská obec Sokolov, Zasedací protokoly, 1924 - 1938, sign. b. č.

Katalog sbírek