Dokument/ŽMP
IdentifikátorDOCUMENT.JMP.ARCHIVE/166/1/002/BC

Židovská náboženská obec Zderaz, Hlavní kniha Chevry kadiša, (1703) 1840 - 1898, sign. b. č.

Katalog sbírek