Dokument/ŽMP
IdentifikátorDOCUMENT.JMP.ARCHIVE/125/1/085/BC

Židovská náboženská obec Rokycany, Gruntovní kniha Chevry kadiša v Prašném Újezdě a Terešově, 1798 - 1933, sign. b. č.

Katalog sbírek