Dokument/ŽMP
IdentifikátorDOCUMENT.JMP.ARCHIVE/308/2/2003/1
Datace vzniku16.9.1906

Pamětní listina Jubilejní (Jeruzalémské) synagogy

Katalog sbírek
16.9.1906