Dokument/ŽMP
IdentifikátorDOCUMENT.JMP.ARCHIVE/143/1/011/123795

Židovská náboženská obec Tachov, Pinkas Nové Sedliště, 1752 - 1764, sign. 123 795

Katalog sbírek