Archivní sbírka/ŽMP
IdentifikátorCOLLECTION.JMP.SHOAH/T/2/A/3
Rozsah folio
Popis Toto oddělení se staralo především o zařazení …
[více]

Ústředí práce (Arbeitszentrale)

Toto oddělení se staralo především o zařazení vězňů do pracovního procesu (pracovní povinnost byla od 16 do 60 let, ale pracovaly i děti od 14 let a vězni do 65 let.) Byla tu vedena evidence práceschopných vězňů, dělená na pracovní nasazení stálé a mobilní. Oddělení zajišťovalo i péči o pracující ( např. zvláštní příděly potravin, pracovní obleky aj.) Vězni vykonávali práce nutné k udržení ghetta, ale i práce pro SS komandaturu, četnictvo, Wehrmacht a některé německé firmy.