Archivní sbírka/ŽMP
IdentifikátorCOLLECTION.JMP.SHOAH/T/2/A/4
Rozsah folio
Popis Oddělení mělo kromě svého vedení šest úseků: …
[více]

Oddělení vnitřní správy (Abteilung für innere Verwaltung)

Oddělení mělo kromě svého vedení šest úseků: právní oddělení, jehož součástí byl trestní referát, trestní soud, pracovní a služební soud, smírčí soud, referát pro pozůstalosti a referát poručenský. Pro život vězňů bylo významné oddělení bytového hospodářství (Raumwirtschaft), které mělo přehled o ubytovacích a dalších prostorech s právem jejich přidělování a vedlo statistické přehledy. Dále oddělení Správa budov (Gebäudeverwaltung či Gebäudeleitung), která se mj. starala o úklid, pomáhala starým a nemocným vězňům, vyřizovala stížnosti. Toto oddělení mělo řadu poboček v jednotlivých objektech.

Do oddělení vnitřní správy patřilo i oddělení Matriky a pohřbívání. Dále zde byla vedena kartotéka stavu obyvatel ghetta, pošta a doprava (Post und Verkehr) a Vedení transportů (Transportleitung), které zajišťovalo přepravu osob a nákladů uvnitř ghetta a pomoc při příjezdech a odjezdech transportů.