Archivní sbírka/ŽMP
IdentifikátorCOLLECTION.JMP.SHOAH/T/2/A/5
Rozsah folio
Popis Toto oddělení bylo organizačně nejrozsáhlejš…
[více]

Hospodářské oddělení (Wirtschaftsabteilung)

Toto oddělení bylo organizačně nejrozsáhlejším oddělením samosprávy. Kromě Vedení tu byla Ústřední proviantura, která prostřednictvím devíti proviantur rozdělovala a přidělovala potraviny vězňům. Patřil sem mj. referát pro brambory či loupárna, oddělení mělo i vlastní výrobní podniky, např. pekárnu.

Ústřední správa materiálu a inventáře (Zentralmaterial und Inventarverwaltung) spravovala potřeby pro jednotlivé objekty. Měla několik podskupin.

Oddělení produkce (Wirtschaftsabteilung Produktion) mělo komplikované členění s mnoha pododděleními. Mělo vlastní sekretariát, technologickou laboratoř, administrativu. Dalším oddělením bylo Vedení podniků dělené na odvětví podle druhů činnosti a Oddělení zemědělství (Landwirtschaft). Byly zde i sklady a řemeslnické dílny. Samostatným oddělením bylo Zasilatelství (Spedition).