Archivní sbírka/ŽMP
IdentifikátorCOLLECTION.JMP.SHOAH/T/2/A/6
Rozsah folio
Popis Technické oddělení zajišťovalo různé stavebn…
[více]

Technické oddělení

Technické oddělení zajišťovalo různé stavební a technické práce v ghettu. Patřilo k němu Stavební oddělení zajišťující menší přestavby, oddělení veřejných prací, které řídilo např. stavbu železniční vlečky z Bohušovic do Terezína a stavby silnic. Dostatečný příkon elektrického proudu a vody zajišťovalo Oddělení veřejných podniků spolu s péčí o kanalizaci.
Další skupinou byla Ústředna údržby budov. V rámci Technického oddělení bylo i oddělení grafiky a reprodukce, kde byly vyhotovovány různé rysy a nákresy a v němž pracovala řada známých terezínských výtvarníků.