Archivní sbírka/ŽMP
IdentifikátorCOLLECTION.JMP.SHOAH/T/2/A/8
Rozsah folio
Popis Toto oddělení mělo velký význam pro život ter…
[více]

Zdravotnictví a péče (Gesundheitswesen und Fürsorge)

Toto oddělení mělo velký význam pro život terezínských vězňů a vykonalo pro ně ve složitých podmínkách ghetta maximum, které bylo v jejich silách. V ghettu se soustředilo mnoho vynikajících a obětavých lékařů i dalšího zdravotního personálu.

Mezi odděleními Zdravotnictví a péče bylo Vedení a administrativa, do jehož kompetence spadala vědecká zařízení – ústřední knihovna, přednášky, vzdělávání a personální evidence. Oddělení Péče o nemocné (Krankenbetreuung) podléhala zdravotnická zařízení (nemocnice, ambulance), skupina nosičů nemocných, lékárna a infekční prádelny. Oddělení Laboratoře a pomocné podniky zahrnovalo úsek ústředního zubního technika, prosekturu a ústřední referát pro prádlo a lůžkoviny.
Významným oddělením bylo Sanitární zařízení. Mělo na starosti hygienu a dezinfekci. Oddělení bylo členěno na řadu úseků. Součástí sanitárních zařízení byla i pro život a zdraví vězňů nesmírně důležitá skupina Entwesung (odhmyzování).

Úsek Úředního lékaře řešil zásadní záležitosti terezínského zdravotnictví, především otázky hygieny. Byla zde vedena i zdravotnická statistika, evidence očkování, zdravotnická prevence a hygiena potravin.

Jsou zde uloženy i pitevní protokoly, které se zachovaly takřka pro celé období trvání ghetta a jsou zajímavým pramenem při vyhledávání osudů řady vězňů.

Dalším oddělením, které tvořilo druhou, do značné míry samostatnou složku oddělení Zdravotnictví a péče, byla Péče (Fürsorge). Mělo vlastní vedení s kanceláří, personální evidencí a dalšími referáty. Pečovalo o přestárlé vězně a o tělesně či mentálně postižené. Mělo skupinu deseti zařízení (Fürsorgestelle).