Archivní sbírka/ŽMP
IdentifikátorCOLLECTION.JMP.SHOAH/T/2/A/9
Rozsah folio
Popis Oddělení Péče o mládež se staralo o mladé ter…
[více]

Péče o mládež (Jugendfürsorge)

Oddělení Péče o mládež se staralo o mladé terezínské vězně. Vedle zdravotnictví to bylo další odvětví s velkým významem pro život vězňů. Jeho práce ulehčovala v rámci daných možností dětem a mládeži nucený pobyt v ghettu. Pracovala tu řada vynikajících a obětavých vychovatelů.

Organizačně byla Péče o mládež členěna do čtyř oddělení. Vedení a Kancelář zajišťovaly mzdy, evidenci dětí a mládeže a různé úřední záležitosti. Technický referát se staral o ubytování, personální evidenci, organizační záležitosti a kontrolu. Oddělení Péče o výchovu (Erziehungsbetreuung) se skládalo z výchovné rady, skupiny pracovní výchovy, denního zaměstnání a kulturní péče. Tento referát měl na starosti i knihovny, čítárny a různé kulturní podniky pro děti. Referát Sociální péče (Sozialbetreuung) se staral o hmotné zabezpečení mládeže. Sociální administrativa (Sozialadministrative) pečovala o pracující mládež a k ní patřil i úsek Výživa (Ernährung) zabezpečující příděly potravin a další zabezpečení mladých vězňů. Významný byl referát Skupina domovů (Heime, Heimbetreuung), v nichž žily děti a mládež a kde se o ně starali opatrovníci – vychovatelé. Do této skupiny patřil i domov pro těžko vychovatelné děti a učňovský domov.

Ke spisům oddělení Péče o mládež byly přičleněny i písemnosti, které vznikly mimo úřadovny terezínské samosprávy. Jsou výsledkem dobrovolné a nadšené práce terezínských vězňů – opatrovníků mládeže, učitelů a řady terezínských osobností a týkaly se zejména ilegální výuky. Jsou to úlohy dětí, klasifikace vyučujících, čítanka a řada dalších pomůcek při výuce vyrobených vězni v ghettu. Jsou zde i zprávy o činnosti jednotlivých domovů, dětské časopisy a další.