Archivní sbírka/ŽMP
IdentifikátorCOLLECTION.JMP.ARCHIVE/312/I/1/002

Právní rozklad o přetvoření Židovské náboženské obce v Židovskou radu starších (srovnání s Vídní)