Archivní sbírka/ŽMP
IdentifikátorCOLLECTION.JMP.ARCHIVE/312/I/2/a/005

Zpráva Židovské náboženské obce a Palestinského úřadu Praha o činnosti v 1. polovině roku