Archivní sbírka/ŽMP
IdentifikátorCOLLECTION.JMP.SHOAH/PERS/Ostrava/Adar_Hana
PopisHana Adar, narozená v Moravské Ostravě v roce 1915…
[více]
Jazykanglicky

Adar, Hana

Hana Adar, narozená v Moravské Ostravě v roce 1915, je dcerou Ferdinanda Krause, řídícího učitele židovské školy v Ostravě a Marie, roz. Fuchs, učitelky tamtéž. Její rodiče vyučovali v židovské škole v Moravské Ostravě a také vedli rekreační chatu (zotavovnu) pro židovskou mládež na Ostravici v Beskydech. Po válce ilegálně odcestovala z Prahy do Izraele. Její sestra Berta pracovala za války jako lékařka v britské armádě. Po válce se vrátila do Československa, ale po několika letech i ona emigrovala zpět do Velké Británie.

Hana je autorkou knihy o dějinách židovské školy v Ostravě (Chronik der Volksschule der israelit. Cultusgemeinde in Mährisch Ostrau - vyšlo 2001).

Sbírka obsahuje část korespondence Hany Adar s Davidem Lawsonem, její fotografii a části zmiňované knihy.