Člověk
Identifikátor

PERSON.JMP.8237
Další jménaalias nebo vulgo: Shoppel
Data osobdatum narození: 1. duben 1811
datum úmrtí: 1855
ŽivotopisSCHÖPEL JEITELES Isak (1. 4. 1811 Praha — před rok… [více]

Isak Jejteles Schöpl (1811-1855)

SCHÖPEL JEITELES Isak (1. 4. 1811 Praha — před rokem 1864), malíř
V monografii Miniatura a drobná podobizna v době empírové a probuzenské v Čechách je Františkem Xaverem Jiříkem uveden jako „syn vetešníka z pražského židovského města“. Podle soupisu pražského obyvatelstva byl jedním ze synů Simona Schöpela Jeitelese a Ley, rozené Schmelkes. V letech 1827—32 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze a posléze pokračoval ve studiích malířství ve Vídni. Po absolutoriu byl činný v Praze, a to zejména jako autor podobizen příslušníků pražské židovské komunity, jež také v průběhu 30. a 40. let 19. století hojně vystavoval. Podle jeho předlohy byl vytvořen slavný příležitostný tisk zachycující smuteční výzdobu pražské Staré školy, která stávala na místě dnešní Španělské synagogy a v níž byla umístěna funerální dekorace zvaná castrum doloris (doslova „hrad bolesti“) jako projev úcty k zesnulému rakouskému císaři Františkovi I., jehož památku sem přicházeli ve dnech 26.–29. března 1835 uctít členové pražské židovské obce. V literatuře i pramenech se objevuje také jako Ignaz Schoppel.