Fotografie/ŽMP
IdentifikátorPHOTO.JMP.F/3761
Archivní identifikátoryčíslo fotografie (negativu): 3761
Datace vzniku1942 do 1944
Popis
Bohumil Adler se narodil 23. 6. 1898 v Nýřanech v … [více]

Související sbírky


Fotosbírka (je součástí)
Související jména

Bohumil Adler

Katalog sbírek
1942 do 1944
Bohumil Adler se narodil 23. 6. 1898 v Nýřanech v rodině Karla a Sofie (Žofie) Adlerových. V roce 1919 pracoval ve svých 21 letech jako obchodní příručí pro pražskou firmu S. Adler – generální prodej psacích strojů Urania. Podle jména firmy se lze dohadovat, že šlo pravděpodobně o rodinný podnik. Tuto domněnku lze doložit přímluvou firmy S. Adler u ministerstva vnitra za vycestování mladého
Bohumila Adlera do USA kvůli navázání obchodních styků s firmou Underwood Typewriter v New Yorku. Cílem jednání mělo být mimo jiné „umožniti větší dovoz psacích strojů ’Underwood‘ do Československé republiky a předejíti německou konkurenci, která zavádí psací stroje daleko méněcenné…“. Později pracoval Bohumil Adler jako vedoucí továrny ve Vídni. 1. března 1931 se stal úředně nezaměstnaným, v dubnu téhož roku získal řidičské oprávnění pro osobní a nákladní automobil. V té době bydlel ještě jako svobodný v Praze-Karlíně na Královské třídě 55 (dnes Sokolovská), kde platil 300 Kč měsíčně nájemné. O devět let později získal ve stejné ulici, avšak v jiném domě (č. 6) domovské právo pro sebe, „manželku Marii rodem Novákovou a nezletilou dceru Žofii...“.
Bohumil i Žofie byli 11. února 1945 zařazeni do transportu AE3 z Prahy do Terezína, kde se dožili osvobození. Hned po válce se pravděpodobně nastěhovali zpět do Karlína, tentokrát do Křižíkovy ulice. Dle tvrzení sousedky Adlerových nebyla Marie Adlerová židovského původu, což pravděpodobně uchránilo celou rodinu od zařazení do některého z dřívějších transportů. Pan Adler zemřel údajně nedlouho po válce, paní Adlerová snad až v osmdesátých letech. Žofie se provdala a údajně emigrovala do USA.