Fotografie/ŽMP
IdentifikátorPHOTO.JMP.F/3780
Archivní identifikátoryčíslo fotografie (negativu): 3780
Datace vzniku1942 do 1944
Popis
Ernst (Arnošt) Brod se narodil 22. března 1896 v P… [více]

Související sbírky


Fotosbírka (je součástí)
Související jména

Ing. Arnošt Brod

Katalog sbírek
1942 do 1944
Ernst (Arnošt) Brod se narodil 22. března 1896 v Praze na Žižkově v čp. 823. Jeho otec byl Richard Brod, obchodník, syn Adolfa Broda a Reginy roz. Anschové, narozen 31. prosince 1862. Maminka Františka Brodová, dcera Šalamouna Taubelese a Rosy roz. Kninové, narozená 24. listopadu 1869.
Podle dostupných dokumentů bydlel Ing. Arnošt Brod v únoru 1929 v Praze na Královských Vinohradech v Letohradské ulici čp. 1117. V roce 1934 získal koncesi k provozování živnosti stavitelské (stavební inženýr, specialista na projektování a konstrukci komínů) v místě svého tehdejšího bydliště v Nuslích čp. 712. V prosinci roku 1936 se rozvedl se svojí první ženou Emmou (se kterou se pravděpodobně oženil v létě téhož roku) a 16. 7. 1938 se oženil s Miladou Kočovskou, narozenou 29. 9. 1912 ve Vraném nad Vltavou. V únoru 1941 získal doklady k vycestování do Šanghaje, ale nevyužil je, v té době bydlel v ulici Jeseniova č. o. 91. Po válce se přestěhoval na adresu U Obecního dvora 2, kde bydlel se svojí manželkou Miladou ve šťastném, leč bezdětném manželství až do konce svého života 18. 3. 1970. Milada, která byla podle oddacího listu vyznání římskokatolického, byla za války velice statečná, nerozvedla se s panem Brodem a posílala balíky s jídlem známým do Terezína. Svého muže, který musel nosit hvězdu, bránila v několika případech i fyzicky. Zemřela 7. 1. 1998 v Praze. Maminka pana Broda Františka nastoupila 20. 7. 1942 do transportu AAs do Terezína a dále 22. 10. 1942 do transportu Bx do Treblinky, kde zahynula. Tatínek Richard Brod zemřel ještě před válkou, 22. 12. 1929, a je spolu s Arnoštem pohřben na Novém židovském hřbitově na Olšanech. Ing. Arnošt Brod měl pravděpodobně ještě sestru Markétu, ale o té se bližší údaje nepodařilo zjistit. Tento článek byl sestaven na základě vzpomínky příbuzného Ing. Arnošta Broda, kopií dokumentů a fotografií, které Židovskému muzeu v Praze věnoval (rodný list, list domovský, oddací list, osvědčení o československém státním občanství, parte), dále na základě archivních materiálů poskytnutých Institutem Terezínské iniciativy v rámci projektu Terezínské album (žádost o cestovní pas, žádost o všeobecnou občanskou legitimaci, koncesní dekret, vysvědčení za účelem vystěhování, dopis policejnímu ředitelství v Praze od referátu živnostenského) a informací z náhrobku Richarda a Arnošta Broda.