Dokument/ŽMP
IdentifikátorDOCUMENT.JMP.ARCHIVE/CH_K/1/42800/001

Jmenný rejstřík ke Starému židovskému hřbitovu v Praze - úvodní list

Katalog sbírek