Dokument/ŽMP
IdentifikátorDOCUMENT.JMP.ARCHIVE/CH_K/1/42800/010

Jmenný rejstřík ke Starému židovskému hřbitovu v Praze, písmeno I

Katalog sbírek