Dokument/ŽMP
IdentifikátorDOCUMENT.JMP.ARCHIVE/CH_K/1/42800/018

Jmenný rejstřík ke Starému židovskému hřbitovu v Praze, písmeno R

Katalog sbírek