Dokument/ŽMP
IdentifikátorDOCUMENT.JMP.ARCHIVE/87/1/008/BC/002

Židovská náboženská obec Mikulov, Rejstřík (z roku 1913) k matrikám, NOZ 1762 - 1912, I. část: narození, N 1762 - 1912, písmena A - I

Katalog sbírek