Dokument/ŽMP
IdentifikátorDOCUMENT.JMP.ARCHIVE/87/1/008/BC/005

Židovská náboženská obec Mikulov, Rejstřík (z roku 1913) k matrikám, NOZ 1762 - 1912, II. část: zemřelí, Z 1762 - 1912 (1914), písmena A - I

Katalog sbírek