Dokument/ŽMP
IdentifikátorDOCUMENT.JMP.ARCHIVE/87/1/008/BC/008

Židovská náboženská obec Mikulov, Rejstřík (z roku 1913) k matrikám, NOZ 1762 - 1912. III. část: oddaní, O 1962 - 1912 (1915), písmena A - I

Katalog sbírek