Dokument/ŽMP
IdentifikátorDOCUMENT.JMP.ARCHIVE/87/1/008/BC/011

Židovská náboženská obec Mikulov, Rejstřík (z roku 1913) k matrikám, NOZ 1762 - 1912. Závěr, rejstřík rabínů

Katalog sbírek