Dokument/ŽMP
IdentifikátorDOCUMENT.JMP.SHOAH/PERS/OP/014/002

Dicker-Brandeisová, Friedl: rukopis textu o dětských kresbách v Terezíně

Katalog sbírek