Dokument/ŽMP
IdentifikátorDOCUMENT.JMP.SHOAH/PERS/OP/018/004
Datace vzniku2.11.1941

Katz, Alfred G.: dopis z 2.11.1941 z Bolívie adresovaný Hansi Frankovi

Katalog sbírek
2.11.1941