ZKUŠEBNÍ PROVOZ
Trojrozměrné předměty
Evidenční čísla předmětuinventární číslo: 001.797
IdentifikátorOBJECT.JMP.COLL/001797
Způsob nabytíválečný svoz 1942-1945
Místo nabytíFrýdek-Místek
Nápisy a značky…םכרבא ינאו לארשי ינב לע ימש תא ומשו ה [více]
Související jména
Neumann, Arthur (věnováno (kým))
Neumann, Julius (věnováno (kým))

Aron ha-kodeš - fragment

Katalog sbírek

Text nápisu


ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם

'אנכי ה
לא יהיה
לא תשא
זכור את
כבד את

לא תרצח
לא תנאף
לא תגנב
לא תענה
לא תחמד

דע
לפני מי אתה עומד לפני ממ"ה הקב"ה

מה למעלה ממך
עין ראה
ואזן שומעת
וכל מעשיך
בספר נכתבים

מאין באת
ולאן אתה
הולך ולפני מי
אתה עתיד
לתן דין וחשבון

שויתי
יהוה
לנגדי תמיד

הוי
עז כנמר וקל כנשר רץ כצבי וגבור כארי
לעשות רצון אביך שבשמים

בשנת תר"מ לפ"ק
; Zur Erinerung
an
Julius Neumann
von seinem Sohne
Arthur Neumann
1913


Překlad nápisu


„Tak vloží mé jméno na Izraelce a já jim požehnám“ (Nu 6:27).

Desatero

Věz, před kým stojíš (podle Ber. 28b) – před Králem králů, Svatým, budiž požehnán.

„Věz, co je nad tebou – oko vidící a ucho slyšící a všechny tvé činy jsou zapisovány do knihy“ (Avot 2:1).

„Věz z čeho pocházíš, kam se ubíráš a komu budeš skládat účty“ (Avot 3:1).

„Hospodina stále před oči si stavím“ (Ž 16:8).

„Buď silný jako leopard a lehký jako orel, rychlý jako jelen a statečný jako lev, když plníš vůli svého otce na nebesích“ (Avot 5:23).

Roku 640 p.m.p. (= 1880).
; Na památku Julia Neumanna od jeho syna Arthura Neumanna 1913.