ZKUŠEBNÍ PROVOZ
Textil
Evidenční čísla předmětuinventární číslo: 002.590
IdentifikátorOBJECT.JMP.COLL/002590
Rozměryvýška: 1 670,0 mm
šířka: 1 200,0 mm
Způsob nabytíválečný svoz 1942-1945
Místo nabytíBrno / Kounice
Nápisy a značky…'יי 'א 'ב 'ועה ךלמ וניהו'א ונשדק רשא [více]
Datace vzniku1794
Místo vznikuMorava (vytvořeno (kde))
Související místaDolní Kounice (zmiňuje)

Opona k narození, obřízce či bar micva

Katalog sbírek
Morava, 1794

Text nápisu


ב' א' יי'
א'והינו מלך העו'
אשר קדשנו
במצותיו וצונו על המילה

ז"נ לכבוד המקו'
ב"ה ולכבוד הברי'
לחברא דסנדקאו'

הר"ר
הילל ב"ר"ר
יצו' וזוגתו מרת
גיטל ב"ה מנדל
סג"ל ז"ל

ב' א' ה'
א'הינו מ' עולם
אשר קדשנו
במצותיו וצונו
להכניסו בבריתו
של אברהם אבינו

כ"ת ב' א' יי'
א'הינו מלך העולם בורא
פרי הגפן

הברכה זו
נעשה
ונגמר ע"י
חברא
דסנדקא'

ערב
שבועות
תקנ"ד
לפ"ק פה
ק"ק קוניץ

ברוך אתה יי' א'והינו מלך העולם אשר קדש ידיד
מבטן וחוקבשארו שם וצאצאיו חתם באות ברית
קדוש על כן בשכר זאת א'חיחלקנו צורנו צוה
להצ' ידידות שארנו משחת למען בריתו אשר שם
בבשרנו ברוך אתה יי' כורת הברית
א'והינו וא'הי אבותינו ק"ם את הילד הזה לאביו
ולאמו ויקרא שמו בישראל ישמח האב
ביוצא חלציו ותגל אמו בפרי בטנה ככתוב
ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך ונאמר ואעבור
עליך ואראך מתבוססת בד מיך ואמר לך כדמיך

Překlad nápisu


[Obřízková opona:]

1.Pochválen budiž, Hospodine, Bože náš, králi světa, jenž nás posvětil příkazy svými a nařídil nám obřízku.
2.Toto darovali ke slávě Hospodina [místa], budiž požehnán, a ke cti smlouvy pro spolek kmotrů, HRR Hilel syn R"R (jméno od R), nechť ho chrání jeho Skála a jeho Spasitel, a jeho manželka paní Gitl, dcera H Mendla SGL, blahé paměti.
3. Požehnán budiž, Hospodine, Bože náš, králi světa, jenž nás posvětil příkazy svými a nařídil nám uvésti ho [chlapce] ve smlouvu Abrahama, praotce našeho.
4.Požehnán budiž, Hospodine, Bože náš, králi světa, jenž stvořil plod révy.
5. Toto požehnání bylo učiněno a dokončeno spolkem kmotrů v předvečer Šavuot 554 p.m.p. (= 3.červen 1794), zde ve svaté obci Kounice.

Text uprostřed tvoří citáty z obřízk. požehnání, viz S.J.Kaempf, Sichat Jicchak.Modlitby pro všecky dny všední, sabaty a svátky, jakož i Jom Kippur Kátan, Praha 1937 (Repr. N.Y.), s. 406 - 408.