ZKUŠEBNÍ PROVOZ
Textil
Evidenční čísla předmětuinventární číslo: 016.509
IdentifikátorOBJECT.JMP.COLL/016509
Způsob nabytíválečný svoz 1942-1945
Místo nabytíPraha, Jeruzalémská (Jubilejní) synagoga
Nápisy a značky…הרותה דובכלו םוקמה דובכל ת כ נ''ז ןהכ [více]
Datace vzniku1888
Místo vznikuČechy (vytvořeno (kde))
Související místaNová synagoga (souvisí)

Opona k úmrtí či jeho výročí

Katalog sbírek
Čechy, 1888
Omlouváme se, ale náhled není k dispozici

Text nápisu


לכבוד המקום ולכבוד התורה
כ ת
ז''נ
הנעלה ר''ה אליעזר הכהן
מיזלאף נר''ו
לזכרון נשמת אשתו
החשובה והצנועה
מרת פראדל ע''ה
בת הנכבד כ''ה
שלום טעללער ז''ל
שהלכה לעולמה
ה' שבט תרחם ל''ק

Překlad nápisu


Ke slávě Místa (Boha) a ke cti Tóry. KT. Toto daroval vznešený KH Eliezer ha-Kohen Mislap, nechť ho Bůh ochraňuje a střeží, na památku duše jeho manželky, vzácné a ctné paní Fradl, pokoj jí, dcery váženého KH Šaloma Tellera, blahé paměti, která odešla na onen svět 5. ševatu "smiluješ se" (rok v chronostichu 648 = 18. leden 1888) p.m.p.