ZKUŠEBNÍ PROVOZ
Textil
Evidenční čísla předmětuinventární číslo: 016.510
IdentifikátorOBJECT.JMP.COLL/016510
Způsob nabytíválečný svoz 1942-1945
Místo nabytíPraha, Jeruzalémská (Jubilejní) synagoga
Nápisy a značky…הרות רתכ ייל שדק ץכ םולש ר''רהכ הלענה ןב [více]
Datace vzniku1871
Místo vznikuČechy (vytvořeno (kde))
Související místaNová synagoga (bylo umístěno (kde))
Jubilejní synagoga (bylo umístěno (kde))

Opona k úmrtí či jeho výročí

Katalog sbírek
Čechy, 1871
Omlouváme se, ale náhled není k dispozici

Text nápisu


קדש ליי כתר תורה
ז''נ כהר''ר מענדל בן הנעלה כהר''ר שלום כץ
קארפעלעס יצ''ו. לזכרון נשמת אשתו החשובה
מרת אסתר ע''ה בת הנעלה כ''ה ליב רעאך ע''ה ביום
שהלכה לעולמה א' דחה''מ פסח תרל לפ''ק

Překlad nápisu


Zasvěceno Hoposdinu. Koruna Tóry. Toto daroval KHRR Mendl, syn vznešeného KHRR Šaloma KC Karpelese, nechť ho chrání jeho Skála a Spasitel, na památku duše své vzácné ženy, paní Ester, pokoj jí, dcery vznešeného KH Lejba Reacha, pokoj mu, v den, kdy odešla na onen svět. 1. den chol ha-moed Pesachu (17. nisan) 630 p.m.p. (= 18. duben 1871).