ZKUŠEBNÍ PROVOZ
Trojrozměrné předměty
Evidenční čísla předmětuinventární číslo: 044.438
IdentifikátorOBJECT.JMP.COLL/044438
Materiálstříbro
Technikacizelování; zlacení; tepání
Rozměryvýška: 350 mm
šířka: 296 mm
Způsob nabytíválečný svoz 1942-1945
Místo nabytíPraha, Maiselova synagoga
Nápisy a značky…חספ ק"פל ג"כקת תנשב השענ לימעל ןמ [více]
Datace vzniku1763, obnoveno 1826
Místo vznikuNorimberk (vytvořeno (kde))
Související místaPraha (zmiňuje)
Město Touškov (zmiňuje)

Štít na Tóru

Katalog sbírek
Norimberk, 1763, obnoveno 1826

Text nápisu


פסח

נעשה בשנת תקכ"ג לפ"ק

לעמיל
ב"ה זעליגמן
ז"ל מטושקו
וזוגתו
מ' רבקה תי'
מפראג

אלה הם כלי הקודש אשר נדבה רוח
אבותי ז"ל לעשותם ואשר התחדשו
על ידי בנם הנקרא מלפנים זעלקע
טושקוי ועל ידי חסד אדונינו
הקיסר פראנץ הראשון נקראתי
בשם עדלער פאן לעמל
תקפ"ו לפ"ק

גם בזאת הטה אדונינו
הקיסר יר"ה חסדו וטובו
עלי ועל זרעי אחרי ליתן לנו
רשות לפתח פתוחי חותם כאחד
השרים ונגידי ארץ כדמות
אשר לפניך שנת וכל מעשה
תקפ"ו לפ"ק

Překlad nápisu


Pesach.

Zhotoveno roku 523 p.m.p. (= 1763)

Lämel, syn H Zeligmana, blahé paměti, z Touškova a jeho manželka, paní Rivka, nechť žije, z Prahy.

Toto je svaté náčiní, které darovali moji rodičové, blahé paměti, [a] které bylo obnoveno jejich synem, zvaným dříve Zelke Tuschkau a skrze milosrdenství našeho pána, císaře Františka I. jsem byl nazván jménem Edler von Lämel. 586 p.m.p. (= 1826)

A také tak prokázal náš pán, císař, nechť je povýšen jeho majestát, milosrdenství a dobrotu mně i mým potomkům, že nám udělil povolení vyrýt pečeť jako jednomu z knížat a vznešených země, kteří jsou před tebou. Roku „a všechny činy síly jeho“ (Ester 10:2) p.m.p. (rok v chronostichu 586 = 1826)