ZKUŠEBNÍ PROVOZ
Textil
Evidenční čísla předmětuinventární číslo: 074.026
IdentifikátorOBJECT.JMP.COLL/074026
Způsob nabytíválečný svoz 1942-1945
Místo nabytíKostelec nad Orlicí
Nápisy a značky… הרותה דובכלו םוקמה דובכל אצנרפש 'מ 'גוז [více]
Datace vzniku1905
Místo vznikuČechy (vytvořeno (kde))
Související místaVídeň (zmiňuje)
Doudleby nad Orlicí (bylo umístěno (kde))

Pokrývka na bimu

Katalog sbírek
Čechy, 1905

Text nápisu


לכבוד המקום ולכבוד התורה
נדבה מאת ר' יהודה לעדערער וזוג' מ' שפרנצא
ומאחותי מ' הנה תי' גרינהוט
ומאחותי מ' בונה תי' ווייסענשטיין
בעיר מלוכה וויען
לזכר נשמת אבותי היקרים כ''ה אהרן בן יהודה
לעדערער ע''ה בשנת מאה ללידתו אשר היה
נבי ובעל תפלה בימים נראים בק''ק פה וזוגתו
אמי מורתי מרת רייכל ע''ה בת ר' יעקב ז''ל :
ר''ח מרחשון שנת תרס''ו לפ''ק

Překlad nápisu


Ke slávě Hospodina (místa) a ke cti Tóry dar ode mne, R Jehudy Lederera a od mé manželky, paní Sprinzy (1.p. Šprinca, Sprinza) a od mých sester, paní Hany, nechť žije, Grünhutové a paní Buny, nechť žije, Weissensteinové, v královském městě Vídni na památku duše mých drahých rodičů, KH Aharona, syna Jehudy Lederera, pokoj mu, ve stém roce od jeho narození, který byl prorokem a vedl modlitby v Hrozných dnech (o Vysokých svátcích) ve svaté obci zde, a jeho manželky, mé matky, mé učitelky, paní Rajchl, pokoj jí, dcery R Jaakova, blahé paměti. Roš chodeš marchešvan roku 666 p.m.p. (= 29./30.říjen 1905).