ZKUŠEBNÍ PROVOZ
Rukopisy a genízy na papíře
Evidenční čísla předmětuinventární číslo: 170.236
jiné číslo: Ms 97
IdentifikátorOBJECT.JMP.COLL/170236
Autor
Meir ben Šmuel (psáno (kým))
Materiálpergamen; papír
Technikainkoust; perokresba
Rozměryvýška: 350 mm
šířka: 205 mm
Způsob nabytíz depozitáře
Nápisy a značky[více]
Datace vzniku1750
Místo vznikuBoskovice (vytvořeno (kde))
Související místaMikulov (zmiňuje)

Sidur

Katalog sbírek
Boskovice, 1750

Text nápisu


סדר / תפלה / מכל השנה כמנהג / אשכנז ופיהם ופולין / ורייסן ומעהרין / אשר נכתב
באותיות יפה ומנוקה וגוויל מנוקה / עם קבלת שבת ומעריב של שבת ופרקים ותפלת /
ער"ח וסדר הושענות ותפלה בשעת חבטית / ואתה הראתה לדעת והגדה של פסח
וסליחות / ויוצרות הזכרות נשמות / לסדר ולפרט ו’י’צ’א יע’ק’ב / מבאר’שבע לפק //
ה

; ]את[ הסידור נדבו / לבה"כ ק"ק באסקוויץ לכבוד / המקום ולכבוד הבריות האלוף
/ הקצין והמפורסים ומופלג בתורה / פ"מ"ה" והמדינה כש")ת( כמוהרר יעקב זצ"ל /
ב"ה ליבש ז"ל מבאסקוויץ וזוגתו האשה / חשובה מ" בילה תי’ בת האלוף התורני
ומופל’ / בתורה כש"ת כמוהרר משה ארי’הודא ליב / זצ"ל מנ"ש /
זה הספר מעשה ידי נגמור ונכתב היום יום / ב"ר"ח מנחם תק"י לפ"ק הצעיר וה")?(
מאיר ב"כ שמואל יצו מקהלה ק’ באסקוויץ //


Překlad nápisu


; Tento sidur věnovali synagoze ve svaté obci Boskovicích na
počest Hospodina a na počest stvoření předák a vůdce,
slovutný a význačný, vůdce obce a země (...) Jaakov,
památka spravedlivého budiž požehnánínm, syn Lejbuše, blahé
paměti, z Boskovic a jeho choť, žena vážená, paní Běla,
nechť žije, dcera předáka a učeného a význačného (...)
Mošeho Arje Jehudy Lejba, památka spravedlivého budiž
požehnáním, z Mikulova. A tato kniha byla napsána a
dokončena 2. dne novoluní měsíce Menachemu (avu), 510 malého
počtu. Mládenec (...) Meir, syn pana Šmuela, nechť ho chrání
jeho Skála a Vykupitel, ze svaté obce Boskovice.