ZKUŠEBNÍ PROVOZ
Trojrozměrné předměty
Evidenční čísla předmětuinventární číslo: 046.095
IdentifikátorOBJECT.JMP.COLL/046095
Autor
firma František Bibus (vytvořeno (kým))
Materiálstříbro
Technikatepání
Způsob nabytíválečný svoz 1942-1945
Místo nabytíPraha, Pohřební bratrstvo
Nápisy a značky…רענצעט דוד 'ר ץינרעטניוו םהרבא 'ר רערע [více]
Související datav nápise: 1935
Datace vzniku1929-1935
Místo vznikuČeskoslovensko (vytvořeno (kde))
Související místaPraha (zmiňuje)

Zvonek pohřebního bratrstva

Katalog sbírek
Československo, 1929-1935

Text nápisu


ר' דוד טעצנער
ר' אברהם ווינטערניץ
ר' אברהם לעדערער
ר' אברהם סינעק
ר' אברהם קרויס

ר' אברהם סג"ל קוידערס
ר' יודא סג"ל הערמאן
ר' יוסף לאמפל
ר' יששכר סג"ל לעבענהארט
מו"ה שמואל פרייבערגער

שכד תרצה
מו"ה שלמה צבי ליעבען
פרנס ראשון

ב"ה
ונשמ' ע' ק' ו' ל' ו' בב' א' ו א' ל' ה' ק' ד' ש' לפ"ק פראהא יצ"ו
פעמון יד זה בכי יתן להח"ק דגו"ח
ביד היושב ראש קראו עצרה באסיפה
וישיבת ועד האגו"מ הי"ו

משאת כפי מנחת מנת הלוי
אברהם סג"ל קוידערס

Překlad nápisu


R David Tetzner
R Avraham Winternitz
R Avraham Lederer
R Avraham Synek
R Avraham Kraus
(sloupec po pravé straně)

R Avraham SGL Kauders
R Juda SGL Herman
R Josef Lampel
R Jissachar SGL Lebenhart
MVH Šmuel Freiberger
(sloupec po levé straně)

324 [p.m.p.](= 1564) 695 [p.m.p.](= 1935)
MVH Šlomo Cvi Lieben
První parnas
(text ve středu nahoře)

S pomocí Boží
„Aby slyšen byl zvuk jeho, když vcházet bude do svatyně“ p.m.p. (Ex 28:35, rok v chronostichu 695 = 1935). Praha, nechť ji chrání její Skála a Spasitel
Tento ruční zvonek je dán Svatému spolku konajících milosrdné skutky (pohřební bratrstvo) pro předsedu k vyhlášení přestávky při shromáždění a zasedání výboru knížat správců a předáků, nechť je Hospodin střeží a ochraňuje.
(text ve středu uprostřed)

„Pozdvižení mých rukou jako dar levitské dávky“ (parafráze Ž 141:2).
Avraham SGL Kauders
(text ve středu dole)