ZKUŠEBNÍ PROVOZ
Trojrozměrné předměty
Evidenční čísla předmětuinventární číslo: 174.482
přírůstkové číslo: 1971/0126
IdentifikátorOBJECT.JMP.COLL/174482
Autor
nesignováno (vytvořeno (kým))
Způsob nabytíz depozitáře
Nápisy a značky…ץראו םימש השע יי םשב ונרזע ידש [více]
Název předmětuAmulet s nápisem v hebrejštině a italštině

Amulet s nápisem v hebrejštině a italštině

Katalog sbírek

Text nápisu


עזרנו בשם יי עשה שמים וארץ
שדי

Překlad nápisu


Naše pomoc je ve jménu Hospodina; on učinil nebesa i zemi. (Ž 124:8)
Všemohoucí