ZKUŠEBNÍ PROVOZ
Textil
Evidenční čísla předmětuinventární číslo: P1972/0793
přírůstkové číslo: 1972/0793
IdentifikátorOBJECT.JMP.COLL/P1972/0793
Materiálplátno
Technikakresba / malba (textil, kovy)
Rozměryvýška: 190 mm
šířka: 3 400 mm
Způsob nabytíz depozitáře
Nápisy a značky ; Julius Rossmalik
Specifikace předmětu
    dlouhý obřízkový s textem
Datace vzniku1893
Místo vznikuČechy (vytvořeno (kde) (nejisté))
Související místaFrankfurt nad Mohanem (provenience)
Textil > textilie synagogální > povijan na Tóru (dlouhý obřízkový s textem)

Povijan na Tóru

Katalog sbírek
Čechy, 1893

Text nápisu


; Julius Rossmalik

Překlad nápisu


Jicchak, syn Jissachara ze svaté obce Frankfurt, narozený ke štěstí o svatém šabatu, 25. ševatu 653 p.m.p. (= 11.únor 1893). Nechť mu Hospodin dá vyrůst k Tóře, chupě a dobrým skutkům. Amen, sela.

[u obrázku Tóry: liturgie při vyndavání Tóry z aronu - dlouhý citát začínající: "Ten jest zákon, kterýž předložil Mojžíš synům izraelským ..." (Dt 4:44) a končící "dlouhost dnů v pravici její a v levici její bohatství a sláva" (Př 3:16), "Mělť jest Hospodin libost v něm pro spravedlnost svou, zvelebil jej zákonem a slavného učinil" (Iz 42:21);
(u obrázku chupy:) "hlas radosti a hlas veselí, hlas ženicha a hlas nevěsty" (Jr 7:34)]

(u chupy:) "Hlas radosti a hlas veselí, hlas ženicha a hlas nevěsty" (Jer. 7,34); Julius Rossmalik