ZKUŠEBNÍ PROVOZ
Rukopisy a genízy na papíře
Evidenční čísla předmětuinventární číslo: 003.176
jiné číslo: Ms 241
IdentifikátorOBJECT.JMP.COLL/003176
Autor
Aharon Berechja z Modeny (vytvořeno (kým))
Šmuel Chajim Pinkeles (psáno (kým))
Materiálpergamen
Technikainkoust; perokresba; kvaš
Rozměryvýška: 313 mm
šířka: 203 mm
Způsob nabytíválečný svoz 1942-1945
Místo nabytíŽÚMMS Mikulov
Nápisy a značky[více]
Datace vzniku1721
Místo vznikuMikulov (vytvořeno (kde))

Modlitby za nemocné, umírající, zesnulé

Katalog sbírek
Mikulov, 1721

Text nápisu


זה השער לי"י צדיקי’ יבאו בו / ספר מעבר יבק / נכתב על ידי / גבאים דחברא קדישא
/
גמילות חסדים ה"ה הר"ר / שמואל ב’ר’א’ס’ הר"ר מאיר / בלא הר"ר ליב ב"ר יונה /
ז"ל הר"ר אברהם מ"ש / סגל / בשנת / ת’פ’ב’ ל’ //
; מעשה / ידי לא להתפאר רק כתבתי לכבוד / המקום ולכבוד החברא קדישא / כ"ד /
הכותב וחותם הקטן שמואל חיים / ב"הר"ב אב"ד החסיד מהורר יודא /
פינקלש משפחת רייק סופר סת"ם / לע"ע פה ק"ק נ"ש /
היום יום ראשון למלאכה שנאמר בו כי / טוב ר"ח אב הרחמן הוא ירחם עלינו ויאמר
למאלך הרף ידו שנת / ת’פ’א לפ"ק //

Překlad nápisu


Toto je brána Hospodinova, spravedliví jí vcházejí. Kniha
Překročení Jaboku, napsaná skrze představené pohřebního
bratrstva konání milosrdenství, pány Šmuela syna r. A.S. (?), pana Meira, syna L.A. (?), pana Lejba, syna pana Jony blahé paměti, pana Avrahama M"Š (= more šave?) Segala roku 482 malého počtu.; [Toto] dílo mé ruky jsem napsal nikoli, abych se pyšnil, leč
jen ku poctě Hospodina a ku poctě pohřebního bratrstva. Toto
jsou slova (?) písaře a podepsaného, nepatrného Šmuela
Chajima, syna rabína, předsedy rabínského soudu, zbožného
rabiho Judy Pinkeles z rodiny Rejk (?), písaře rituálií, toho
času [působícího] zde, ve svaté obci Mikulově.
Dnes, prvního dne práce, o němž je řečeno, že je dobrý,
prvního dne avu, kéž se nad námi Milosrdný smiluje a řekne
andělovi: "Přestaň!" Roku 481 malého počtu.