ZKUŠEBNÍ PROVOZ
Rukopisy a genízy na papíře
Evidenční čísla předmětuinventární číslo: 179.156
přírůstkové číslo: 2004/0075
jiné číslo: Ms 485
IdentifikátorOBJECT.JMP.COLL/179156
Autor
Materiálpapír
Technikainkoust
Rozměryvýška: 203 mm
šířka: 152 mm
Způsob nabytíneuvedeno
Místo nabytív přírůstkové knize neuvedeno
Nápisy a značky[více]
Název předmětuImre daat
Související jména
Leon Vita Saraval (souvisí s)
Datace vzniku1474
Místo vznikuItálie (vytvořeno (kde))
Související místaVratislav, Jüdisch-Theologisches Seminar (provenience)

Zerachja ben Jicchak ben Šealtiel Gracian: Imre daat

Katalog sbírek
Itálie, 1474

Text nápisu


תם ונשלם זה ספר משלי עם הפסוק ופירוש שבח לאל עולם אשר התחלתי לכותבו יום
שישי ח’ באב רל"ד כפרט וסיימתיו היום יום ג’ ר"ח מרחשון כפרט רל"ה על ידי
הצעיר אהרן ישר"ו בכמ"ר מרדכי נבתוי"א וכתבתיו לבקשת בני ונכדיי יצוא"א
ה’ שזכני לכותבו הוא יזכיני ]להגות בו[ ובשאר ספרי הקודש ויקיים בנו קרא דכתי’
והגות בו יומם ולילה ]...[


Překlad nápisu


Dohotovena a dokončena tato kniha Přísloví s verši i výkladem, chvála věčnému Bohu, již jsem začal psát v pátek 8. avu 234 podle počtu a již jsem dokončil dnes, v úterý prvního marchešvanu podle počtu 235. Skrze mládence (?) Aharona, kéž se dožije mnohých a dobrých let, syna ctěného pana Mordechaje, kéž jeho duše klidně odpočívá a jeho potomstvo podědí zemi, a napsal jsem ji na žádost svého syna a vnuků, nechť je jejich Skála a Vykupitel chrání. Kéž mi Hospodin, jenž mi dovolil ji napsat, dovolí též hloubat v ní i v ostatku svatých knih a nechť se skrze nás naplní Písmo, neboť je psáno: "Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě.(...)"