ZKUŠEBNÍ PROVOZ
Rukopisy a genízy na papíře
Evidenční čísla předmětuinventární číslo: 178.838
přírůstkové číslo: 2002/0168
jiné číslo: Ms 340
IdentifikátorOBJECT.JMP.COLL/178838
Autor
Materiálpergamen; papír
Technikainkoust
Rozměryvýška: 350 mm
šířka: 280 mm
Způsob nabytíz depozitáře
Nápisy a značky[více]
Související jména
Leon Vita Saraval (souvisí s)
Datace vzniku1455
Místo vznikuLecce (vytvořeno (kde))
Související místaVratislav, Jüdisch-Theologisches Seminar (provenience)

Jazykověda

Katalog sbírek
Lecce, 1455

Text nápisu


שנת ה’ט’ו’ר’ השני / השלמתי אני ישועה כהן בר דוד נ"ע זה הערוך להחכם הרופא
התוכן התלמודי משרטו אברהם דבלמש בעשרים ותשע לירח תמוז שנת חמשת אלפים
ומאתים וחמשה עשרה לבריאת העולם במדינת ליצי הרחמן יזכהו שיהא בו זרע הגון
וקדוש ויזכהו השם להגות בו הוא וזרעו וזרע זרעו עד מאה דורות ויקיים ביה מקרא
דכתיב ביה והגיתה בו יומם ולילה וגו’ לא ימוש ספר התורה הזאת מפיך וגו’ תם ליה

Překlad nápisu


Roku 215 / 1455. Dokončil jsem, já, Ješua Kohen bar David, nechť jeho duše odpočívá v Edenu, tento Aruch pro učeného, lékaře (...?) Avrahama de Balmese 29. dne měsíce tamuzu roku 5215 od stvoření světa ve městě Lecce. Milosrdný kéž mu dá zasloužit si svaté a moudré potomstvo a kéž mu dá zasloužit si přemítat o něm, jak on, tak jeho potomci a potomci jeho potomků až do sta pokolení a kéž se v něm naplní Písmo, jak je psáno: "Rozjímej nad ním ve dne v noci" atd. a "Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst" atd (Joz 1, 8). Skončeno.