Dokument/ŽMP
IdentifikátorDOCUMENT.JMP.ARCHIVE/37/1/001/72300

Židovská náboženská obec Holešov, Pinkas, 1668 - 1731, sign. 72 300

Katalog sbírek