Dokument/ŽMP
IdentifikátorDOCUMENT.JMP.ARCHIVE/87/2/047/45893

Židovská náboženská obec Mikulov, Výmaz Arona Picka z familiantského seznamu, 1812, sign. 45 893

Katalog sbírek