Dokument/ŽMP
IdentifikátorDOCUMENT.JMP.ARCHIVE/87/2/053/45921

Židovská náboženská obec Mikulov, Odvolání výmazu ze seznamu familiantů, 1818 - 1819, sign. 45 921

Katalog sbírek