Dokument/ŽMP
IdentifikátorDOCUMENT.JMP.ARCHIVE/87/2/056/45984

Židovská náboženská obec Mikulov, Udělení familiantských míst (Samuel Benedikt, Mathias Spitz, Izák Friedländer, Bernard Wengraf, Nathan Hahn, Hermann Oser), 1837, sign. 45 984

Katalog sbírek