Židovská náboženská obec Mikulov, Udělení familiantských míst (Josef Ratzenhofer, Josef Sprinzeles, G. B. Skamperles, L. Schlesinger, S. G. Abeles, D. H. Mislitz), 1812, 1813, sign. 47 361

Katalog sbírek