Dokument/ŽMP
IdentifikátorDOCUMENT.JMP.ARCHIVE/87/2/040/47205

Související sbírky


Židovská náboženská obec Mikulov, Konsignace ženatých Židů, 1740, sign. 47 205

Katalog sbírek