Dokument/ŽMP
IdentifikátorDOCUMENT.JMP.ARCHIVE/87/2/096/3284

Židovská náboženská obec Mikulov, Mapa a soupis židovských domů pod hradem v Mikulově, 1832, sign. 3284

Katalog sbírek