Dokument/ŽMP
IdentifikátorDOCUMENT.JMP.ARCHIVE/87/2/593/47149

Související sbírky


Židovská náboženská obec Mikulov, Seznam školních dětí, 1815, sign. 47 149

Katalog sbírek