Dokument/ŽMP
IdentifikátorDOCUMENT.JMP.ARCHIVE/87/2/055/47561

Související sbírky


Židovská náboženská obec Mikulov, Prvorozenecké právo familiantů, 1821, sign. 47 561

Katalog sbírek