Dokument/ŽMP
IdentifikátorDOCUMENT.JMP.ARCHIVE/87/2/046/47656

Židovská náboženská obec Mikulov, Znovuobsazení familianských míst, 1811 - 1812, sign. 47 656

Katalog sbírek