Dokument/ŽMP
IdentifikátorDOCUMENT.JMP.ARCHIVE/87/1/007/BC

Židovská náboženská obec Mikulov, Seznam narozených, 1763–1847

Katalog sbírek